Hoppa till innehåll
Startsidan » OM OSS » UPPHOVSRÄTT

UPPHOVSRÄTT

Texter

De allra flesta texter som publiceras på u2.se (eller har publicerats och förekommer i arkivet) har producerats av redaktionens (tidigare) medlemmar. Därmed innehas upphovsrätten av de enskilda skribenterna. I vissa fall återges texter av redaktionsmedlemmar som publicerats på annat håll på u2.se med vänligt tillstånd av författaren.

I den mån det är möjligt länkar vi källhänvisningar till såväl nyheter som översättningar av citat eller andra referenser. Detta för att upprätthålla en god trovärdighet kring de texter vi publicerar, även när det rör sig om rykten eller från officiellt håll obekräftad information.

Låttexter, utdrag från publicerade intervjuer eller böcker, och annan sådan information från U2:s verk förekommer inte på u2.se. Dock kan vi välja att till exempel lägga in korta citat för att förbättra användarupplevelsen och då oftast med källhänvisning till originaltexten.

Bilder och illustrationer

Ambitionen på u2.se är att i så stor utsträckning som möjligt publicera bilder som har tagits av redaktionens medlemmar eller tidigare medlemmar.

I annat fall samlas bilder och illustrationer in från källor som tillåter vidare spridning. Framförallt hämtar u2.se bilder från Creative Commons licenserade verk, eller officiella källor som bandets webbplats, u2.com där man tillhandahåller bilder tagna för användning av press och media.

Oavsett källa strävar redaktionen alltid efter att tydligt visa upp vem som är originalfotografen, men ibland är detta inte möjligt.

Videoklipp kan förekomma i till exempel nyhetsartiklar. Vi försöker alltid att publicera filmklipp från en officiell kanal och undviker piratkopierade verk. Detta av respekt för U2 och andra upphovsrättsinnehavare.

Vi vet om att fansajter som inte sköter sig snabbt kan stängas ned och försvinna. Det vill vi inte. Därför uppmanar u2.se på förekommen anledning att inte heller sprida tveksamma videoklipp på våra Facebook och Twitter-plattformar.

Gästbidrag

Vi uppmuntrar alltid till gästbidrag från våra besökare. Första steget är att kontakta oss, och sen avgör redaktionen om innehållet är av intresse. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera innehållet innan publicering för att passa webbplatsens ”röst”, stil, samt språk (svenska i första hand, engelska i andra hand). I slutskedet får författaren möjlighet att granska den färdiga texten för att komma med synpunkter, och ge sitt godkännande innan texten publiceras.

Om man delar med sig av bilder till u2.se (exempelvis i samband med ett gästinlägg, eller från en konsert) finns det möjlighet att vattenmärka bilderna, som i exemplet nedan.

U2 spelar på Konserthuset i Stockholm den 15 december 1982 (Foto: Per Lingnert)

Vi strävar alltid efter att låta fotografen få sista ordet om huruvida verket ska publiceras på u2.se och ge ett godkännande av vattenmärkningen, om så önskas. Det innebär även att fotografen har rätt att ångra sig.

Om man vill skicka in fotografier till u2.se, ber vi att man gör detta i högupplöst format och utan så kallad EXIF-data med metataggar. Detta för att upprätthålla GDPR.

Övrigt innehåll

u2.se byggs på WordPress och sedan juni 2020 baseras webbplatsen på en modifierad version av WordPress-mallen ”Neve”. Typsnitten, HK Grotesk samt Visby CF, har inhämtats gratis, eller mot betalning för en licens att använda typsnittet på u2.se.