Guide till U2:s Irland!

Redan vid de inledande diskussionerna om u2.se fanns idén att göra en svensk guide till U2:s Irland. Efter mycket jobb och tankemöda är nu arbetet äntligen i hamn. Det är därför ett nöje att idag kunna presentera den första U2-relaterade nätguiden helt på svenska.

Hela redaktionen har entusiastiskt bidragit till att göra guiden så omfattande och grundlig som möjligt. Ambitionen är att den aldrig ska bli helt färdig, utan att guiden ständigt ska utökas med nya kompletteringar, uppdateringar och bilder.

u2.se:s guide till U2:s Irland

2003-11-16 18:08
Uppdaterad: 2003-11-17 01:08

Meta

  • Se RSS-feed
  • Dela på Facebook
  • Dela på del.icio.us