till pre-Boy till turnésidan

tisdag 1980-02-26

Denna konsert spelades inför 2 500 åskådare, U2:s dittills största publik. Genom en intensiv marknadsföring bland sina trogna och vädjanden till släkt och vänner lyckades man fylla arenan.

Allt detta iscensattes huvudsakligen för att imponera på en man: Island Records chef Bill Stewart, som befann sig i publiken på inbjudan från U2:s amanager Paul McGuinness. Stewart blev också vederbörligen imponerad av U2:s energi och erbjöd dem ett skivkontrakt, vilket efter förhandlingar undertecknades i London i mars 1980.