u2.se:s guide till U2:s Irland

Wall of Fame Dublin, Upper Fownes Street / Cecilia Street, Dublin 2Dublins "Wall of Fame" är en utställning som visar prominenta musiker från Irland. Självklart har U2 en plats bland dem.