Copyrightinformation

För allt material inom U2.se gäller copyright, såvida inget annat särskilt anges. Det innebär att upphovsrättslagen gäller. Den är mycket omfattande och gäller i princip alla typer av ljud, texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik m m.

Material från U2.se får enbart användas för privat bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet får endast ske efter tillstånd av U2.se eller respektive upphovsman. Detta innebär alltså att man inte får ta tex. en bild eller en text från U2.se och publicera den på sin egen hemsida.

En del av materialet på sidan kommer från andra källor än U2.se och vid sådana fall finns copyrightinformation i anslutning till materialet. Detta material får heller inte reproduceras utan dess copyrightägares medgivande.

Vid inlägg i diskussionsgrupper, chats eller debatter, där deltagarna själva bidrar med inlägg, får användaren enbart lägga in material som han/hon själv har upphovsrätt till eller har inhämtat tillstånd att använda. En användare som lägger in material i sådana sammanhang medger därmed också att materialet får lagras och spridas elektroniskt.

Brott mot upphovsrättslagen kan straffas med böter eller fängelse i högst två år. Hela lagtexten finns här.

Denna information finns tillgänglig för alla besökare av U2.se. Varje användare anses därför ha tagit del av informationen.

– u2.se-redaktionen

Se även