Läsarundersökning

9 Mar
2020

I arbetet med att rusta upp på u2.se vill vi anpassa oss efter era förväntningar och önskemål. Därför bjuder vi idag in dig till att delta i en läsarundersökning.

Enkäten har 17 frågor uppdelat i fem avsnitt: ”Vem är du?”, ”Besöksvanor”, ”Avdelningar”, ”Externa kanaler” och ”Ris och Ros.” Vissa frågor är frivilliga medan andra är obligatoriska, för att få ett bra underlag.

Det tar ungefär 5-10 minuter av din tid och undersökningen är öppen till måndag den 23 mars. Undersökningen kan stängas tidigare om vi upplever att inga fler svar kommer in. Svaren ses endast av u2.se:s webmaster.

Du hittar svarsformuläret här via Jotform: https://form.jotform.com/200361248101035

Stort tack för att du vill vara med och lyfta u2.se!