Som ett brev på posten

22 Aug
2017
Mystiskt U2-brev (foto: @kc_surfer via Twitter)

Mystiskt U2-brev (foto: @kc_surfer via Twitter)

Under natten har det kommit rapporter från USA om att mystiska brev har blivit hemskickade till U2-anhängare runt om i landet.

Dessa brev är oaddresserade och avsändaren är därmed okänd. Dessutom är stora partier täckta med svart färg men en del saker går ändå att uttyda:

  • Breven innehåller en text som berättar om den brittiske poeten William Blakes diktsamling Oskuldens och Erfarenhetens Sånger.
  • Silhuetterna som avtecknas med den svarta färgen överensstämmer med en bild som projicerats under Joshua Tree 2017-turnén.
  • Placeringen av färgen är satt så att fokus riktas mot följande ord: ”Mörkläggning”, ”Det är”, ”klart”, ”vem” ”du är” ”kommer att”, ”dyka upp” samt ”U2.com”.
  • Därutöver förekommer i slutet texten ”U2 kommer att utannonsera” och ”den” nederst i brevets innehåll.

Vad betyder då detta pussel? Vi reder ut det mesta nedan, spoilervarning utfärdas!

Med all sannolikhet är det U2 som är avsändaren. Förutom att mottagarna är U2-anhängare, samt de uppenbara referenserna till U2 och deras kommande verk, så verkar breven ha poststämplats i Los Angeles. Det borde inte vara en slump att U2:s ledning, Maverick Management, är hemmahörande i denna stad.

Diktsamlingens titel, Oskuldens och Erfarenhetens Sånger, blir i original Songs of Innocence and Experience. Vi vet att U2 lånade titeln för sitt senaste studioalbum från Blake och att man konsekvent sagt att uppföljaren ska heta Songs of Experience.  Därför är det mest sannolikt att brevet avser det senare albumet av de två.

Silhuetterna som avbildats med den svarta färgen visar Bonos son och Edges dotter i en militärhjälm, och referensbilden från The Joshua Tree 2017-turnén ser man nedan:

Songs of Experience (Förmodat omslag)

Songs of Experience (Förmodat omslag)

I brevets originaltext lyder ordföljden som det fokuseras på så här ”Blackout. It’s clear who you are will appear. U2.com”. Vi har tidigare i sommar skrivit om rykten att förstasingeln för Songs of Experience kan kallas (The) Blackout. Detta verkar påvisa att Blackout har valts ut som förstasingel, i konkurrens med The Best Thing About Me Is You.

Vad gäller den sista biten om vad U2 ska utannonsera verkar det troligt att anta att det gäller förstasingeln, Blackout eller ett datum för albumet, Songs of Experience. Dock är det snart tre år sedan Songs of Innocence släpptes och kanske vill man uppmärksamma detta på något vis.

Några pusselbitar till har uppdagats från annat håll.

Våra kollegor på u2songs.com och atu2.com har klurat ut att mottagarna till dessa brev inte verkar vara slumpmässigt utvalda. Adresserna ligger nämligen i områden där man kunde se gårdagens solförmörkelse över USA. Vad är en solförmörkelse om inte den ultimata mörkläggningen?

Vidare verkar texten om Blake komma från den norska webbplatsen Skoletorget.no, men utan hänvisningar till U2 och Blackout. Det var under gårdagen också ett år sedan den norske discjockeyn Kygo debuterade sin remix av The Best Thing About Me Is You. Är den norska länken ett sammanträffande?

Till sist har Bono sagt nyligen att låtarna på Songs of Experience är tänkta som brev med olika mottagare (t.ex. The Showman till anhängarna eller American Soul, ett brev till Amerika). Kanske är dessa brevutskick tänkta att förmedla den idén redan nu och göra den mer konkret.

Medan vi ännu inte vet helt när eller hur vi får höra ny musik från U2 pekar rykten från irländska Hot Press och U2songs.com, alltjämt på 8 september som förstasingelns utgivningsdatum och Songs of Experience kommer sedan den 1 december, Världsaidsdagen 2017.

Kan det vara så att USA och övriga världen får olika förstasinglar och The Best Thing About You Is Me släpps i t.ex. Europa?

Sammantaget får vi lyfta på hatten för denna (e)klipska marknadsföringsidé och väntar med spänning på upplösningen!

Källor: atu2.com, u2songs.com, Skoletorget.no samt hotpress.com