23 december

23 Dec
2016
Foto: Carina Persson

Foto: Carina Persson

Bakom näst sista luckan gömmer sig tre nya frågor.

Fråga A
Vilket av nedanstående påståenden är inte sant, om tomtenissarna hittat rätt info på nätet? Med andra ord, två av alternativen är sanna. Vi vill att ni säger vilket av dem som är falskt.
1. The Joshua Tree hade eventuellt kunnat heta The Enduring Chill
X. No Line On The Horizon hade eventuellt kunnat heta Kiss The Future
2. Achtung Baby hade eventuellt kunnat heta Man

Fråga B
I en filmad intervju från tiden då Songs of Innocence marknadsfördes avslöjar Larry och Bono vad Larrys tatuering betyder (i alla fall enligt Larry). En tatuering han skaffade när hans son Elvis låg i mammas mage. Vad?

1. Protection of youth
X. Protection of your sons
2. Protection of the innocent

Fråga C
Hur beskriver Brian Eno (i en officiell dokumentär) sitt första intryck av U2?
”My first impression of U2, and my lasting impression of U2, …
1. … was that they were a band in a way that very few people are bands now. The music was a result of those four people, not of four instruments.”
X. … was that they were a band in a way that very few people are bands now. As a song would evolve, it would or it wouldn’t create magic. If it didn’t, the song was discarded. They really wanted that magic, every time.”
2. … was that they were a band in a way that very few people are bands now. They were not just band members, they were true friends, and that made all the difference.”

Era förslag till svar på dessa tre frågor vill vi ha, tillsammans med era eventuella svar på tävlingsomgångens övriga uppgifter, senast måndag den 26 december kl 23:59.

Mer utförliga instruktioner för tävlingen hittar ni i tävlingomgångens första inlägg: 19 december.