18 december

18 Dec
2016

Den sista utmaningen den här tävlingsveckan kommer här. Ett rockband, två album-/singelomslag. Rockbandet tar vi för givet att ni identifierar, men vilka album och/eller singlar tillhör de två omslagen?

Utmaning den 18 december

Utmaning den 18 december

Svaret vill vi ha, tillsammans med dina eventuella svar på tävlingsomgångens övriga uppgifter, senast ikväll kl 23:59. De tidigare luckorna, tillika uppgifterna, i adventskalendern hittar du i vår blogg .

Mer utförliga instruktioner för tävlingen hittar ni i tävlingomgångens första inlägg: 12 december.

Lycka till!

Önskar redaktionen